On erityisen tärkeää, että on osa suurempaa kokonaisuutta

Alvar Aallon mukaan niinkin triviaalin tuntuista asiaa kuin tuolia suunniteltaessa on otettava huomioon laajempi konteksti mihin tuoli tulee valmiina sijoittumaan. Suunnittelijan tulee tuntea huone, mihin tuoli laitetaan. On tunnettava talo, missä huone sijaitsee. On myös tunnettava kaupunki, missä talo on. Laajemman kulttuurillisen kontekstin hahmottaminen on tärkeää, jotta tuote tai palvelu sopii ympäristöönsä ja vallitsevaan elämäntapaan. Minulla on ollut ilo saada kerta toisensa jälkeen perehtyä laajemmin käyttäjiin ja heidän tarpeisiin luodessani useita ja useita erilaisia tuotteita ja palveluja.

Digitalisaatio luo miljoonille ihmisille työkaluja, joilla heidän arkiset askareet ja työssäkäynti helpottuvat. Digitalisaatio parhaimmillaan vie kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Näin todetaan tuoreessa Sitran ja Future Earthin tuottamassa raportissa, joka esittelee keinoja, joilla voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja pitää ilmaston lämpenemisen alle tavoitellun 1,5 C°. Tänään idässä raivoaa taifuuni Mangkhut ja lännessä Florence-myrsky, takana on Suomen kesän 64 hellepäivää ja samaan aikaan Atlantin merivirtaukset ovat heikoimmillaan 1500 vuoteen, sitä haluaa tehdä osuutensa fossiilisen aikakauden kääntämiseksi kohti lupaavampaa ja ekologisesti kestävämpää neljättä teollista vallankumousta.

Digitalisaatiossa syntyy palveluja, joiden avulla ei tarvitse matkustaa paikasta toiseen vaikkapa hoitaakseen vakuutusasioita tai uusiakseen reseptin aamulla kello 03 vast’ikään julkaistulla 24/7 avoinna olevalla Digiklinikka-palvelulla. Edellä mainitun raportin mukaan merkittävä määrä aloja voi hyötyä digitalisaatiosta mm. metsätaloudessa yksi mies voi istuttaa 100 000 puunsiementä päivässä dronella. On ilo huomata, että humanistinen näkökulma on erityisen tärkeä teknologian alalla, sillä olennaista ei ole teknologia sinänsä, vaan taitoa esittää oikeita ja olennaisia kysymyksiä.

Ajat muuttuvat nopeasti, enää emme voi tuudittautua siihen, että kerran koulutettu on aina koulutettu. Osaamisen uudistaminen on toinen luonto modernille ihmiselle. Uusia teknologioita syntyy jatkuvasti, ja esimerkiksi lohkoketjuteknologia osoittautunee erittäin olennaiseksi pohjaksi rakentaa palveluja tulevaisuudessa. Uusille ilmiöille on tyypillistä, että niistä höpötetään hetkellisesti kaikissa kanavissa. Olennaista on kumminkin se, mitä jää jälkeen suurimman haloon kaikottua. Lohkoketjun potentiaali on toimia varmistuskeinona esimerkiksi vakuutusalan tai terveysalan dokumenttien hallinnassa.

Meidän on tehtävä osamme kaikilla tasoilla. Niin yksilöinä, perheinä, yhteisöinä, kaupunkeina, maina, maanosina ja globaalilla tasolla. Joskus yksilötasolla tapahtuva liike, vaikkapa roskien lajittelu voi tuntua turhalle varsinkin Tampereen kaltaisessa kaupungissa, missä Tammervoima voi muuntaa muovipussin kaukolämmöksi, niin silläkin on kuitenkin väliä ja tarkoituksensa. Ennen kaikkea yksilön valinnat osoittavat arvoja ja asennetta.

Kuva: Pixabay by geralt